Wielu ludzi nie miało nawet okazji słyszeć o takim zawodzie, lecz okazuje się jednak że całkiem dobrze się on miewa. Po pierwsze aktuariusze są potrzebni w towarzystwach ubezpieczeniowych, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami każde z tego typu towarzystw powinno mieć powołanego aktuariusza.

Świnka skarbonka

Autor: r. nial bradshaw
Źródło: http://www.flickr.com
Jego podstawową rolą w takich towarzystwach będzie w przypadku ubezpieczeń na życie wycena rezerw (kliknij tutaj), natomiast przy osobowych lub majątkowych wydanie opinii w zeznaniach rocznych. W praktyce w chyba każdym towarzystwie jest zatrudnionych kilku aktuariuszy, tworzących zespół ponoszący odpowiedzialność za praktycznie wszystkie sprawy związane z wyceną ryzyk finansowych. Poza tym do obowiązków aktuariuszy zaliczają się analizy ryzyka przy poszczególnych produktach finansowych, wyznaczanie marginesu płynności finansowej i szereg analiz zyskowności. Dzięki temu co robią towarzystwa finansowe mogą zarządzać wszystkimi produktami finansowymi, czyli najzwyczajniej bezpiecznie prowadzić swoją działalność.

Jak już wcześniej zostało wspomniane, aktuariusz zalicza się do zawodów elitarnych, najlepiej o tym świadczy ilość dziś pracujących w nim osób – na dzień dzisiejszy jest to mniej niż trzystu specjalistów. Pracowanie jako aktuariusz obwarowane zostało wieloma procedurami. Kandydat wypełnić musi szereg warunków, czyli mieszkać na terenie Polski, posiadać wyższe wykształcenie i nie mieć żadnego wyroku za przestępstwa gospodarcze. Wypełnienie tych warunków dopiero umożliwi przystąpienie do państwowego egzaminu, i jedynie po jego odpowiednim przejściu będzie można wykonywać ten zawód.

A zdanie egzaminu na aktuariusza do łatwych nie należy, kandydaci muszą bowiem się charakteryzować doskonałą zdolnością analityczną i wiedzą z obszaru finansowej matematyki. Chętnych do wykonywania tego zawodu kuszą zarobki, towarzystwa ubezpieczeniowe sporo mogą zapłacić za najlepszych ludzi, więc nie powinny nikogo dziwić kwoty mające pięć cyfr na przelewie.