Jako licealista zajmowałem się naukami historycznymi. Dzisiaj też nic się nie zmieniło, choć mam teraz dużo mniej wolnych chwil na zajmowanie się mym ukochanym zajęciem. Jednakże, gdy ukazują się jakieś wzmianki o historii nowożytnej w periodykach, staram się być z nimi na bieżąco. Regularnie też wertuję wortale na ten temat.

Filmowanie i zdjęcia z powietrza

Autor: energylabsbr
Źródło: http://www.flickr.com
Zważywszy na stałą przebudowę siatki dróg w naszym kraju a także innych ogromnych inwestycji, przeprowadza się sporą ilość wykopalisk, narzuconych ustawą. Nic wobec tego dziwnego, iż co jakiś czas o niezwykłych odkryciach z dziedziny archeologii będą media informować.

Ogromną wagę w penetrowaniu przeszłości mają współczesne zdjęcia z góry – . Minęły już epoki, kiedy poszukiwacz starożytności – dość romantycznie – po skompletowaniu właściwych wiadomości, trochę po omacku wypatrywał zabytków. Znaczną rolę (poza wiedzą archeologa) spełniała odrobina szczęścia, ważne były także skrupulatność, cierpliwość oraz pedantyzm. Współcześnie archeolog dysponuje bardzo wyrafinowanymi technikami, wspierającymi badania.

Poczynając od małych detektorów metali, po aparaty wielce zaawansowane, jak na przykład samolot bezzałogowy i sterowce stosowane do robienia zdjęć z góry. Takie fotogramy są bardzo pomocne, albowiem ze sterowca widać zwykle wyraźniej. W wielu kazusach zdjęcia z góry to najwłaściwsze wyjście. Tak jest przykładowo w przypadku archeologii morskiej. Obiekty które pragniemy zbadać zwykle niełatwo jest w inny sposób zbadać na morzu. Podobnie jest na lądzie. Badacz w samolot ma możność oglądać teren dociekań i za pomocą swych kompetencji umiejscowić nowe stanowiska archeologiczne.

Pierwsza Wojna Światowa była przyczyną masowego wykorzystania samolotu do zadań zwiadowczych. W armii rzecz jasna przy wykonywaniu zdjęć zatrudnieni byli także naukowcy. I wszak filmowanie z powietrza miały wtenczas całkowicie inne cele, tym sposobem zaistniała lotnicza archeologia. Aby dowiedzieć się więcej, popatrz: świetne wideofilmowanie kraków z powietrza.Dość wspomnieć, iż już w 1917 r. znaleziono przy pomocy zdjęć z góry starożytną Samarę. Jest to miasto, którego szczątków w inny sposób nie można by było odkryć, gdyż na jego lokalizację wskazywały znaki widoczne tylko z lotu ptaka, na przykład odmienne odcienie traw, jak także subtelne zmiany w rzeźbie terenu. Następnym przykładem użyteczności zdjęć z góry jest odszukiwanie wraków statków, których inną metodą niejednokrotnie nie udało by się odkryć.