W logice, jaka jest powszechna na rozmaitych kierunkach studiów jako przedmiot do zaliczenia, są określone reguły. Nauka ta dotyczy klarowności i stosowania pewnych wzorców. To właśnie z tego powodu w języku potocznym utarło się stwierdzenie, że coś jest albo może być logiczne. Niektóre nazwy można negować, wtedy ma miejsce tak zwana negacja. Pewne nazwy w logice to wyrazy i wyrażenia. Spełniają one funkcje zazwyczaj taką, jak podmiot czy orzecznik.

Do czego odnosi się konotacja w logice?

obliczenia

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Treścią danej nazwy w nauce takiej jak logika jest nic innego jak treść nazwy konotacja. Jej swoistym przeciwieństwem jest denotacja, która odnosi się do zakresu nazwy. Brany jest wówczas pod lupę cały zbiór powiązanych desygnatów pewnej nazwy. Konotowane są głownie cechy, którymi charakteryzuje się pewna nazwa. Jest to pewnego rodzaju ujednolicenie, jakie oparte jest na dokładnie określonych zasadach. Za konotację każdy odbiorca powinien uznać zespół pewnych, klarownych cech, które odnoszą się do desygnatu.

Negacja – to znaczy w prosty sposób na czym to polega

Bardzo istotną rolę w nauce takiej jak logika spełnia negacja.

Czy po przeczytaniu prezentowanego artykułu udało Ci się wywnioskować coś fascynującego? Jeżeli tak, to zgłąb pozostałe informacje tu (https://www.mojekonferencje.pl/sale-konferencyjne-gdynia) – zapewne wciągną Cię kompletnie.

Rozmaite nazwy można negować. Patrząc na funkcje logiczne, na przykład negowania oraz to w jaki sposób wciela się ją w życie, można podsumować, że określona nazwa podlega zaprzeczeniu. W logice możemy użyć tzw. potrójnej, jak również i podwójnej – to znaczy klasycznej negacji. Stół oraz nie-stół to dwie nazwy, które zostały poddane procesowi negacji. Nie-nie-nie-stół znaczyłby nie-stół, idąc tym tropem. Niesamowicie ważny w każdej nazwie jest desygnat, czyli przedmiot, jakiego dotyczy określona nazwa.

Jakie są najistotniejsze zasady logiczne?

Przez odbiorców w logice powinny być brane pod uwagę nie tylko desygnaty, lecz w szczególności poszczególne ich funkcje. Między innymi denotacją wyrazu takiego jak poduszka będą różne poduszki, które dana osoba jest w stanie sobie wyobrazić. Biorąc pod uwagę funkcję taką jak konotacja, wskazać trzeba określony zespół cech. Powinien być on niezbędny do pełnego określenia danej nazwy. Zespół tych cech pozwala skojarzyć wybrany przedmiot odbiorcy.

Źródło: www.tautologia.pl