W dzisiejszych czasach egzamin maturalny wygląda zgoła inaczej niż jeszcze jakiś czas temu. Uległ zmianie zakres wiadomości, jakie do tego egzaminu trzeba opanować, a także system nauczania do matury. Bierze się to na przykład z reformy edukacji, która utworzyła gimnazja, a do tego skróciła czas nauki w szkołach ponadgimnazjalnych do trzech lat.

Z tego powodu przygotowania do matury powinny skończyć się w krótszym okresie czasu. Wiele osób twierdzi, że stary system był lepszy, a matura (matura z informatyki 2019) starego typu była testem na znacznie wyższym poziomie. Nie jest to całkowitą prawdą. Współczesny egzamin kładzie bowiem nacisk na skontrolowanie innych umiejętności niż egzamin starego typu. Kolejną różnicą jest powstanie szerokiej gamy pomocy typowo do matury w rodzaju „angielski kurs do matury”, które mają ułatwić uczniowi przyswajanie koniecznej wiedzy poza szkołą.

Język polski

Przygotowania do matury

Autor: Jixar
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli chodzi o odstępstwa pomiędzy starą a nową maturą, najczęściej za przykład podawany jest język polski. Egzamin ustny z tego przedmiotu odbiega bowiem znacznie od swojej poprzedniej wersji. Niegdyś opierał się on na losowaniu zadań z udostępnionej puli, a później na odpowiedzi na pytania w sposób ustny. Na dzień dzisiejszy egzamin maturalny z tego przedmiotu opiera się na samodzielnym stworzeniu przez ucznia prezentacji. Tematy są podawane przez wychowawców, uczniowie mogą też wymyślać własne, które muszą zostać zatwierdzone. Sam egzamin to wygłoszenie prezentacji przed komisją, najlepiej z użyciem pomocy w formie prezentacji multimedialnej, plansz i tak dalej.

Przygotowania do matury

Aktualny system edukacji zwykle owocuje tym, że w liceum przez dwa lata realizowany jest standardowy program zajęć, a dopiero w trzeciej klasie zaczynają się przygotowania typowo do matury. W ramach przygotowań organizuje się różnego rodzaju zajęcia fakultatywne z przedmiotów, z których uczniowie zdają maturę. Oprócz tego można także korzystać ze specjalnych opracowań, których powstaje coraz więcej z rozmaitych dziedzin. Kurs maturalny z matematyki może przydać się wielu osobom, szczególnie że aktualnie jest ona przedmiotem obligatoryjnym dla wszystkich. Wielu uczniów decyduje się też na korzystanie z korepetycji dla podniesienia poziomu umiejętności z różnych przedmiotów.