Szkoła dialogu nie należy do typowego rodzaju szkół dla młodzieży. Oprócz realizacji standardowego wymaganego przez MEN programu, skupia się tutaj na propagowaniu szacunku oraz tolerancji, szczególnie do innych kultur oraz wyznać religijnych.

Mały chłopczyk z dyniami

Autor: vastateparksstaff
Źródło: http://www.flickr.com
Główną podstawą działania szkoły dialogu (szkoła dialogu) zdaje się być w szczególności propagowanie i szerzenie nastrojów tolerancji poprzez konfrontację z innymi kulturami oraz dziećmi pochodzącymi z innych krajów lub też wyznających inną wiarę. Ponadto zajęcia prowadzone są w małych grupach i dzieci mają możliwość lepiej się poznać. Często działalność takiej szkoły wiąże się z szerszą działalnością całej fundacji, pod którą dana szkoła podlega. Metodyka nauczania w takich szkołach bazuje przede wszystkim na konfrontacji oraz działaniu w grupach. Takie podejście sprawia, że dzieci traktują swój sukces jako efekt działania grupowego, efekt pracy z innymi dziećmi.

To zdaje się być wyjątkowo istotnym czynnikiem mającym wpływ na świadomość oraz szacunek dla innych wyznań wśród uczniów. Bardzo ważne są też zajęcia dodatkowe organizowane w ramach działalności szkoły. Są to lekcje języków obcych, gdzie

Dzieci z Afryki w szkole

Autor: Trocaire
Źródło: http://www.flickr.com

ważna jest nauka hebrajskiego oraz angielskiego i niemieckiego. Dodatkowo można uczestniczyć w zajęciach z plastyki lub muzyki. Popularne w szkołach dialogu są również nietypowe autorsko opracowane metody nauczania obowiązkowych przedmiotów szkolnych. Poza różnorodnością przedmiotów spotkać się możemy w takiej szkole z nieco innym podejściem kadry do ucznia (oferta szkoły dialogu etz chaim).

Kadra nauczycielska stara się poznać każdego swojego podopiecznego, jest to oczywiście możliwe dzięki niewielkiej ilości dzieci w klasach. Poza tym uczniowie są stale pod opieką pedagoga oraz psychologa. Opieka ta polega na personalnych spotkaniach z każdym dzieckiem. Spotkania takie organizowane są regularnie raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Poza różnorodnością przedmiotów i bogatą ofertą edukacyjną oraz opieką doświadczonej kadry pedagogicznej organizuje się w szkołach dialogu wiele rozmaitych imprez, dzieci mają możliwość uczestniczyć w świętach religijnych różnych kultur i poznawać zwyczaje innych wyznań.