Ówczesny, bardzo rygorystyczny dla młodych ludzi, rynek pracy, nie pozostawia złudzeń, iż największe perspektywy na interesującą i dobrze opłacaną posadę, mają osoby zdolne, dysponujące wieloma użytecznymi predyspozycjami oraz z chęcią poszerzające własne kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnorodnych kursach.

Nie zadziwia wobec tego fakt, że coraz większa ilość przedsiębiorstw chętnie inwestuje swoje pieniądze w kursy dla zatrudnionych.

szkolenia

Autor: Silicon Beach Training
Źródło: http://www.flickr.com

Być może trzeba jednak pomyśleć o rozwijaniu się prędzej i, dzięki świadectwu ze szkoleń takich jak cobit5 czy prince2, jeszcze bardziej zachęcić przełożonego do zatrudnienia.

(Zobacz cobit5) zbiera bieżące wytyczne stowarzyszenia ISACA w obrębie nadzoru i zarządzania IT. Takie szkolenie pozwoli ci pozyskanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób pozyskać cele strategiczne i zyski dla firm za pomocą wydajnego i innowacyjnego użycia technologii informacyjnych. Korzyścią dla przedsiębiorstwa stanie się z kolei pozyskanie pracownika, który, dzięki praktycznej umiejętności wykorzystania Cobit5, utrzyma wysoką jakość informacji wzakładzie. Natomiast szkolenie prince2 – da ci szansę na zapoznanie się z metodyką efektywnego zarządzania projektami w sterowalnym otoczeniu. Szkolenie prince2 polega na ogólnym zaznajomieniu się z nazewnictwem, nauczeniu sięzasad administrowania projektu zgodnie zmetodyką prince2, zdobyciu możliwości szacowania, jakie korzyści osiągnie korporacja prowadząc projekt zgodny z prince2), a także zyskaniu wiadomości w temacie schematu podejmowania decyzji w projekcie. Dla korporacji niezwykle cenny byłby fakt zatrudnienia pracownika, który umiałby dobrać odpowiednie elementy metodyki prince2 do wybranych sytuacji w projekcie.

Wyżej opisane kursy przy dzisiejszych realiach na rynku pracy dają gwarancję uzyskania wartościowej, interesującej i dobrze płatnej posady. Obok znajomości języków obcych certyfikacje te niewątpliwie przemawiają na twoją korzyść podczas procesu rekrutacji. Dlaczego więc nie pomóc losowii nie zapisać się na któryś z nich? Pamiętaj, to inwestycja na przyszłość, która będzie owocować.