Instrumenty dęte to grupa nazywana także aerofonami. Zalicza się do nich kolejno instrumenty dęte z drewna, blaszane i klawiszowe. Przedstawicielami instrumentów dętych drewnianych są oczywiście saksofony.

saksofon

Autor: Louis Evans
Źródło: http://www.flickr.com
Do kategorii instrumentów dętych blaszanych zaliczane są na przykład dobre puzony oraz na przykład sakshorny. Instrumenty klawiszowe stanowią mało liczną gromadę pośród wymienionych wyżej. Przedstawicielami są mało popularne melodyki. Puzony, pokrewne z grupą trąbek pojawiły się około XIII w.

Była to w pewnym sensie bardzo duża trąbka, gdzie środkowy odcinek rury ma kształt długich, prostych regulowanych na długości odcinków. Ostatecznie dwa wieki dalej puzony otrzymały swoją odrębną nazwę. Bardzo szybko zaczęto modyfikować pierwszą wersję, żeby upodobnić je do skali głosowej. Dziś puzony nadal spotyka się w licznych odmianach, przykładowo suwakowy, altowy lub basowy.

Rogi, których druga nazwa to waltornie, są instrumentami z tej samej rodziny, jak puzony. Rogi wywodzą się z pierwotnych instrumentów przydatnych na polowaniach, wydrążonych ze zwierzęcych rogów. Takie rogi miały dość małe możliwości dźwiękowe, lecz współczesne instrumenty są budowane z metalu, przez co ich zakres muzyczny jest oczywiście pełniejszy. Rogi posiadają także swoje odmiany. Zwykle chętnie stosuje się je w przedstawieniach teatralnych, w celu stworzenia dźwiękowych efektów scenicznych. Sakshorny to z kolei instrumenty będące rodzajem buglehornów. Sakshorny mają różne wielkości, dzięki temu dźwięk z nich uzyskiwany może być w każdym przypadku różny. Sakshorny są szczególnie pożądane w orkiestrach dętych. Saksofony to najpewniej najpopularniejsze wśród wymienionych dotąd instrumentów. Saksofony również mają przeróżne wielkości i związane z nimi skale dźwięków. Najczęściej używane odmiany saksofonów to saksofony sopranowe albo barytonowe. W przeciwieństwie do uprzednio wymienionych, saksofony nie posiadają swoich historycznych poprzedników. Wynaleziono je w połowie XIX w. i do teraz przetrwały w identycznej jak wówczasformie.

Jeśli czujesz się zachęcony do nowego hobby, zobacz – popularne sakshorny.