Czy przyswajanie języków zagranicznych jest nam w dzisiejszych czasach potrzebna?

Rozwijanie naszych umiejętności indywidualnych w niewątpliwy sposób determinuje nasz czas przyszły. W realiach rynku kapitalistycznego bowiem, najlepiej wyedukowany człowiek stanowi najlepszą inwestycję firmy. W związku z takim stanem spraw, obowiązkowo musimy podjąć duże wysiłki, aby stać się niebywale atrakcyjnym pracownikiem w oczach naszego przyszłego pracodawcy.
Read More

W jaki sposób dbać o własność niematerialną

Wszystko co kiedykolwiek wymyślił człowiek może być przedmiotem własności intelektualnej. Ochrona własności intelektualnej dotyczy dwóch kategorii: ochrony praw autorskich i własności przemysłowej. Jedna z nich to prawa autorskie i prawa pokrewne. Prawa autorskie dotyczą autora, czyli utworów literackich i artystycznych zapisanych, wykonanych oraz nagranych. Prawa pokrewne dotyczą wszystkich osób zaangażowanych w rozpowszechnianie, wykonanie i popularyzowanie utworów: artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów, nadawania programów radiowych i telewizyjnych oraz pierwszych wydań. Natomiast własność przemysłowa to wszelkie: wynalazki, wzory przemysłowe i użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych. Prawa własności przemysłowej są przyznawane przez odpowiedni do tego urząd. W Polsce odpowiedzialny jest za to Urząd Patentowy. Prawa autorskie nie wymagają złożenia wniosków do urzędu. Aby utwór był chroniony prawami autorskimi powinien spełniać dwa warunki: musi być rezultatem indywidualnej twórczości i musi być niepowtarzalny. Drugim warunkiem jest utrwalenie utworu w jakiejś postaci.
Read More

Jak można podszkolić swój język niemiecki, czyli korepetycje z języka niemieckiego z kompetentnym native speakerem

Jeśli Twój język niemiecki jest na dosyć niskim poziomie i pragnąłbyś go trochę podszkolić to z pewnością porządnym pomysłem jest zarejestrowanie się na korepetycje z języka niemieckiego. Współcześnie nie trudno odnaleźć osoby udzielające korepetycji, dlatego bezsprzecznie nie będziesz mieć z tym dużego problemu, a możesz być pewny, że lekcje te okażą się dla Ciebie bardzo praktyczne i bardzo pomocne.
Read More