Jak określić sztukę, jak zdefiniować jej kształt? Czy wiemy tak naprawdę czym ona jest i czy potrafimy podejść do niej z należytym szacunkiem?

Nie ma chyba innej takiego typu dziedziny, jak sztuka. Przemawia ona do nas różnymi kolorami, dźwiękami, utworami czy aktami. Wielu twierdzi, że nie da się jej akuratnie określić, gdyż każde określenie będzie niewystarczające. Jest w tym dużo słuszności, ale należy podchodzić do tego zagadnienia, jak to naprawdę czujemy, czyli, że sztuka to wszystko co na nas w jakiś sposób oddziałuje. Jeśli umiemy zachwycić się konkretnym utworem, to już może być sztuka.

Z innej strony dla innych osób konkretny utwór może być niezbyt udany, więc jednocześnie sztuka jest bardzo subiektywna. Sztuką można określić też każdy ludzki wytwór, jakie nie jest jednocześnie użytkowy, nie służy do rzeczy praktycznych, lecz powinien cieszyć nasze zmysły, ma cieszyć oczy, cieszyć uszy, rozpalać nasze emocje. Wiadomo i tu mamy dylemat gdyż tak zwana sztuka użytkowa właśnie – jak sam termin wskazuje – jest przeznaczona do rzeczy praktycznych.
Read More